BTU-მ სტარტაპების ფინანსებთან წვდომის მიმართულებით მასშტაბური კვლევის ანგარიში წარადგინა

Entrepreneur-ის კონტრიბუტორები საავტორო სტატიებში გამოხატავენ მათ პირად მოსაზრებებს.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.

დღევანდელ სამყაროში ინოვაცია წარმოადგენს ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მთავარ ღერძს და ის ერთგვარი დამაჩქარებელია ამ პროცესის.

BTU

მსოფლიო ბანკის კვლევების მიხედვით ინოვაციის ინტეგრირება ნებისმიერ ინდუსტრიაში ასამმაგებს ეფექტს, ზრდის როგორც შემოსავლებს კერძო სექტორში, ასევე უფრო ეფექტურს ხდის განათლების სისტემას.

კვლევის მიზანია ბიზნეს ციკლის თითოეულ ეტაპზე სტარტაპებისათვის ფინანსებთან წვდომის შესაძლებლობების და გამოწვევების იდენტიფიცირება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება.

კვლევა აანალიზებს სტარტაპებისთვის ფინანსების მოპოვების არსებულ მექანიზმებს და საშუალებებს წარმოდგენილს, როგორც კერძო სექტორის (კომერციული ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, „ანგელოზი ინვესტორები“, ვენჩურული ფონდები და სხვ.), და დონორი ორგანიზაციების (საერთაშორისო ფონდები და ინსტიტუტები), ასევე სახელმწიფოს მიერ.

კვლევა ჩატარებულია ჰენლის ბიზნესის სკოლის და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის თანამშრომლობის ფარგლებში, Henley/BTU მეწარმეობის ცენტრის ეგიდით. კვლევის ხელმძღვანელი: მარიამ ლაშხი და სოფო ოგბაიძე.

აღნიშნულ კვლევა განვსაზღვრავს თუ რა ტიპის დაფინანსების მოპოვების საშუალებებზე მიუწვდებათ ხელი სტარტაპებს და რა ტიპის დაფინანსების სისტემასაჭიროებს დამატებით განვითარებას საქართველოში, რომელიც წარმატებულად მუშაობს გლობალურ ბაზარზე. ასევე, რა ტიპის გამოწვევებს აწყდებიან სტარტაპერები არსებულ დაფინანსების ინსტრუმენტებზე.

„სტარტაპ ეკოსისტემა საქართველოში სწრაფი ტემპებით ვითარდება, რაც ქვეყანაში არსებული ინტელექტუალური რესურსის, ასევე წარმატებულად განხორციელებული რეფორმებისა და სახელმწიფო, კერძო და აკადემიური სექტორის ეფექტური თანამშრომლობის შედეგია.

ფინანსებთან ხელმისაწვდომობა სტარტაპებისათვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს, ამ მიმართულებით ინოვაციების და ტექნოლოგიბის სააგენტოს საგრანტო პროგრამებთან ერთად უკვე ჩნებდა ბევრი ალტერნატიული დაფინანსების წყაროები, როგორც კერძო სარისკო კაპიტალის ინიციატივების სახით, ასევე დონორი ორგანიზაციების პროგრამებისა თუ საბანკო სექტორის/უნივერსიტეტის მიერ ინიცირებული პროგრამების სახით.

მნიშვნელოვანია რომ საქართველოსა და დასავლეთის წარმატებულ ეკოსისტემების ჰარმონიზება მოხდეს, რაც ალტერნატიული დაფინანსების წყაროების გაჩენას: crowdfunding პლატფორმების თუ ანგელოზი ინვესტორებისა და ვენჩურული ფონდების შექმნას გულისხმობს.

ეს ყველაფერ ქვეყანას შესაძლებლობას მისცემს, რომ მასში არსებულ ინტელექტუალური საკუთრების კაპიტალიზება მოხდეს, ასევე საქართველო გლობალურ ღირებულებების ჯაჭვში ჩაებას და მსოფლიო სტარტაპების რუკაზე წარმატებულად დაიმკვიდროს თავი.“- აცხადებს მარიამ ლაშხი, კვლევის ხელმძღვანელი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, BTU; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე.

კვლევის ანგარიში იხილეთ ბმულზე