ირაკლი ბესელიძე

About ირაკლი ბესელიძე

Entrepreneur საქართველოს მთავარი რედაქტორი

More From ირაკლი ბესელიძე

ლიდერობა

მუდმივი განვითარება, საკუთარ თავზე მუშაობა და მომავლის გლობალური ხედვა

ამ თვისებების წყალობით, ხალიჩების გამყიდველი თურქი ბიჭი RIXOS-ის – მსოფლიო კლასის ბრენდის დამფუძნებლად იქცა