ბაბალე

სიახლეები

''ბაბალე'' - მეტი ვიდრე საწარმო

„ბაბალე" თანაბარუფლებიან სამუშაო პირობებსა და სივრცეს სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის ქმნის