მონაცემთა ანალიზი

მენეჯმენტი

კარგი გადაწყვეტილების მისაღებად, კარგი მონაცემებია აუცილებელი

სათანადო მონაცემების გარეშე, კარგ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებთ