ტურიზმის სტიმულირება

ესპანეთი, იაპონია, ისლანდია, იტალია, ნორვეგია, პორტუგალია, სამხრეთ კორეა, საფრანგეთი, ესტონეთი და რუმინეთი
ტურიზმის სტიმულირება
ფოტო: entrepreneur.ge

Grow Your Business, Not Your Inbox

Stay informed and join our daily newsletter now!
1 min read

You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.

აღნიშნული დოკუმენტი მოიცავს მხოლოდ იმ სტიმულირების პროექტებს, რომლებიც ქვეყნებმა მიიღეს უშუალოდ ტურიზმის სფეროს გამოწვევების საპასუხოდ COVID-19 - ის პანდემიის პირობებში. ამასთან, ქვეყნების დიდ ნაწილში არსებობს ზოგადი, ბიზნესის წამახალისებელი პროგრამები, ახალი და ძველი სოციალური პროექტები, რომლებითაც შეიძლება ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებმაც ისარგებლონ და რომლებსაც  არ  ფარავს  წარმოდგენილი პუბლიკაცია. 

პუბლიკაცია დაფინანსებულია Black Sea Trust - German Marshall Fund of the United States მიერ. პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ გამოხატავდეს Black Sea Trust-ის ან მისი პარტნიორების პოზიციას.

Latest on Entrepreneur