სიახლეები

ინოვაციები ინტრაპრენერებს მოაქვთ

რატომ არ არიან თანამშრომლები მთელი სულითა და გულით ჩართულნი კომპანიის საქმიანობაში?