გლებ ციპურსკი

ბოლო სიახლეები

მენეჯმენტი

სტარტაპების დამფუძნებლებმა საკუთარ თავს ფსიქიკური ჯანმრთელობის იგნორირების უფლება არ უნდა მისცენ

შიშმა და ემოციურმა "გადაწვამ" შესაძლოა ბრწყინვალე ლიდერებსაც კი მოუწყონ საბოტაჟი, მაგრამ ისინი არ უნდა დანებდნენ