You can be on Entrepreneur’s cover!

ბიზნესში წარმატების მისაღწევად სტარტაპული აზროვნებაა აუცილებელი მასშტაბის გაზრდა, ინოვაცია და პრობლემები დიდ ფინანსებთანაა დაკავშირებული

You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.

Pixabay

სტარტაპები იმისთვის იბადებიან, რომ ერთ მშვენიერ დღეს დიდ მასშტაბებს მიაღწიონ. მათ იმისთვის ქმნიან, რომ ბიზნესმოდელი მოძებნონ, რომელსაც ზრდის პერსპექტივა აქვს და შემდეგ გამოსცადონ კიდეც ისე, რომ მან ბაზარზეც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს და პრობლემის ტრადიციულად მოგვარებაზეც. სტარტაპი მცირე ბიზნესისგან ინოვაციის, პრობლემებისა და მასშტაბის გაზრდის ასპექტებით განსხვავდება და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რატომ არ უნდა განვიხილოთ ისინი მცირე ბიზნესკომპანიებად ან დიდი კომპანიების მცირე ვერსიებად.

მცირე ბიზნესსაწარმოები იმისათვის იქმნება, რომ მოგება მოიტანოს და ადგილობრივ ბაზარზე საკუთარი წილიც დაიცვას. მათ დიდ კომპანიებად გარდაქმნის პოტენციალიც აქვთ, მათი ზრდის მამოძრავებელ ძალას გაცილებით მსხვილი გუნდების დახმარებით, ეროვნული და საერთაშორისო ექსპანსია, მიწოდების არხები, წარმოება და განაწილება წარმოადგენს. WhatsApp-ს მხოლოდ 55 თანამშრომელი ჰყავდა, როდესაც იგი $19 მილიარდზე მეტად შეიძინეს, ხოლო Instagram-ს, YouTube-ს, Viber-ს, Skype-ს და Tumblr-ს შესაბამისად 13, 65, 50, 911 და 178 თანამშრომელი. ტექნოლოგია სტიმული და მიზეზია, რომლითაც სტარტაპებსაც შეუძლიათ მასშტაბის სწრაფი გაზრდა განმეორებადი ბიზნესმოდელით და მცირე ბიზნესისგან განსხვავებით, მომხმარებელთა და თანამშრომელთა მცირე შეფარდებით.

მაგალითად, სერტიფიცირებული ბუღალტრები მცირე ბიზნესს მართავენ და თავად ან მათი გუნდი ემსახურება მომხმარებელს. მართალია, ტექნოლოგია მათ სამუშაოს შესრულებაში ეხმარება, ან კიდევ დროის ეკონომიაში განმეორებადი ამოცანების შესრულებისას, მაგრამ დროის ინვესტირების გარეშე კლიენტის მომსახურებას ვერ შეძლებენ, თუ საგადასახადო დეკლარაციები არ განიხილეს და არ შეავსეს.

მეორე მხრივ, ისეთმა სტარტაპებმა, როგორიცაა TurboTax, ზრდადი პლატფორმა შექმნეს, რომლითაც შესაძლებლობა შეექმნათ ასობით ათას ადამიანს და ამავე რაოდენობის მომსახურე პერსონალს გარეშე მომსახურებოდნენ. ამ სტარტაპს დაჩქარებული ტემპით ზრდის საშუალება ზრდადმა ბიზნესმოდელმა მისცა, რომელიც ტექნოლოგიებზე იყო დამყარებული. ამას მცირე ან საშუალო ბიზნეს კომპანია დიდი რესურსების ინვესტირების გარეშე ვერ შეძლებს.

მასშტაბირება, ნოვატორობა და პრობლემები დიდ ფინანსებთანაა დაკავშირებული. Startup Genome-ის კვლევის მიხედვით, მცირე ბიზნეს საწარმოთა დაახლოებით 50 პროცენტი პირველ ოთხ წელიწადში კრახით ამთავრებს არსებობას, სტარტაპების 90 პროცენტი მასშტაბის გაზრდას და ინოვაციებს არ ცდილობს, ხოლო ვინც ცდილობს, ამ გზაზე მხოლოდ ერთეულები, თითქმის სასიკვდილო საფრთხეს ეჯახებიან.

საბედნიეროდ, სტარტაპისა და პროდუქტის დამუშავების რამდენიმე მეთოდოლოგია უკვე დანერგილია, რომელიც ანტრეპრენერებს სტრუქტურას აწვდის, თუ როგორ შეამცირონ წარუმატებლობის რისკები და როგორ გაზარდონ სტარტაპის წარმატების პროგნოზები როგორც დროის, ისე ფინანსების მინიმალური დანახარჯით. ამ მეთოდთა უმრავლესობის გამოყენება მცირე ბიზნესსაწარმოთა შესაქმნელად და გასავითარებლადაც შეიძლება. გაეცანით ორ გზას, რომლითაც სტარტაპის მენტალიტეტი მცირე ბიზნესის წამოწყებაში დაგეხმარებათ გაცილებით მძლავრ საფუძვლებზე.

1. გამოიყენეთ არსებული რესურსები

მცირე ბიზნესისგან განსხვავებით, რომელიც ჩვეულებრივ, უკვე გამოცდილ მეთოდებს იყენებს, სტარტაპებმა განმეორებადი და მასშტაბირებადი ბიზნესმოდელები უნდა ეძიონ. dot com-ების კრიზისმა მასობრივი წარუმატებლობები გამოიწვია, რადგან სტარტაპები ასობით მილიონ დოლარს აბანდებდნენ საკუთარი ბიზნესმოდელების შესამოწმებლად. მათ დასახმარებლად რამდენიმე პრინციპი იქნა შემოღებული, რომ რისკის შემცირება, იდეების სწრაფად გამოცდა შეძლებოდათ; და არაზუსტი პროგნოზების კი არა, მოთხოვნის შესაბამისად განვითარებულიყვნენ.

მომჭირნე და მოქნილი განვითარების მეთოდოლოგიები განმეორებით პროცესებზეა დამყარებული, რომელიც ინტერვიუს დახმარებით მომხმარებლის მოთხოვნებისა და მოლოდინის შემოწმებით იწყება; ამას სრულყოფილი პროდუქტის შექმნაში დიდი რაოდენობით ფინანსების დაბანდების ნაცვლად, პროდუქტის მცირე და სწრაფი ვერსიები მოსდევს შესამოწმებლად, რადგან სრულყოფილი პროდუქტის შექმნა დიდ რისკთანაა დაკავშირებული, რადგან შესაძლოა იგი არც არავის სჭირდება ან არც მისი გამოყენება სურს ისე, როგორც თავდაპირველად ჰიპოთეტურად იყო განსაზღვრული.

ზემოთ მოყვანილ მაგალითში ანტრეპრენერისთვის უმჯობესია შეამოწმოს, მზად არიან თუ არა ადამიანები გადასახადების გადახდისას პროგრამულ უზრუნველყოფას ენდონ. ამისთვის აუცილებელია მარტივი გვერდის შექმნა, რომელზეც მომხმარებლებს საგადასახადო ინფორმაციის ატვირთვას და შემოსავლების ავტომატურ რეჟიმში დამუშავებას შესთავაზებენ. ამ დროს დამფუძნებელს ციფრების მანუალურად გაშვება შეუძლია ბექენდში და შემდეგ მზა ანგარიშის გაგზავნა. ეს მინიმალურად სიცოცხლისუნარიანი პროდუქტის (MVP) შექმნის მაგალითია, რაც სწრაფია, არცთუ ძვირადღირებული, და ფასეულ ინფორმაციას იძლევა მომხმარებლის მოთხოვნებსა და მოლოდინზე.

რამდენად აქტუალურია ეს საკითხი და რამდენად შეიძლება მისი გამოყენება მცირე საწარმოებში? მცირე ბიზნესის მფლობელთა უმრავლესობას საქმის დაწყება ფულადი სახსრების უქონლობის გამო უჭირს. იცდის, ვიდრე სავარაუდო ბიზნესი სრულყოფას არ მიაღწევს − რესტორანი იქნება ეს, ავტოსამრეცხაო, ლოგისტიკური კომპანია თუ საპარიკმახერო. მომჭირნე მიდგომის გამოყენება მცირე ბიზნესის შექმნისას ყველაზე დიდი ხარჯების ბოლოსკენ გადადებასა და არსებული რესურსების გამოყენებას, ამასთან სამუშაოს შესრულებაზე ყურადღების გამახვილებას გულისხმობს. რესტორნის შემთხვევაში, ამის გაკეთება საკუთარი სამზარეულოს ან პროდუქტების მისაწოდებლად ავტომანქანის გამოყენებით შეიძლება; ავტოსამრეცხაოს ბიზნესის დაწყება კი მოთხოვნით, ძვირადღირებული ტექნიკის შეძენამდე და კომერციული შენობის დაქირავებამდე. იგივე მიდგომა გამოიყენეთ საპარიკმახეროს ან ლოგისტიკური კომპანიის გახსნისას − ერთი ავტომანქანა ერთ ჯერზე.

ახალბედა ანტრეპრენერები აცნობიერებენ, რომ მათ შესაძლოა ნულიდან მოუხდეთ დაწყება. რეალური ანტრეპრენერები კი ნულს ქვემოდანაც კი იწყებენ ბიზნესის კეთებას.

მსგავსი სტატია: თუ სერიოზულად ფიქრობთ წარმატებაზე, ეს 6 წიგნი წაიკითხეთ

2. თავდაპირველად ვყიდით და შემდეგ სრულვყოფთ

ხშირად მიიჩნევენ, ბიზნესმა არსებობა რომ შეძლოს, პროდუქტი საკმაოდ კარგი ან უნიკალური უნდა იყოს. სინამდვილეში სრულყოფილი პროდუქტის შექმნა თავდაუზოგავ შრომას მოითხოვს. გგონია სრულყოფას მიაღწიე, რამდენიმე თვის შემდეგ შეაფასებ და არც თუ კარგი აღმოჩნდება. შეცდომაა პროდუქტის ან მომსახურების იდეალური ვერსიის შექმნის იდეა მის გამოცდამდე.

დამფუძნებლები ბიზნესრისკების მნიშვნელოვნად შემცირებას მომჭირნე წარმოების პრინციპების (რომელზეც ზემოთ ვლაპარაკობდით) შეხამებით შეძლებენ წინასაგაყიდვო ოპერაციებთან, რადგან მომხმარებლის მოთხოვნის საპასუხოდ, პროდუქტზე მუშაობას დიდი თავდაჯერებით დაიწყებენ. შესაძლოა პროდუქტმა მოგვიანებით ვერ გაამართლოს მყიდველის მოლოდინი, მაგრამ მისი ღირებულების შემოწმება მაინც მოხერხდეს.

მკვლევრებმა და კონსულტანტებმა Homayoun Hatami, Candace Lun Plotkin და Saurabh Mishra-მა აღმოაჩინეს, რომ კომპანიები, რომლებიც თავის პროდუქციას მცირე ოდენობით წინასწარ, მასობრივ წარმოებამდე ყიდიან, კლიენტების მოზიდვისა და მათი შენარჩუნების საშუალოზე მაღალ დონეს აღწევენ. შესაბამისად, 40-50 პროცენტსა და 80-90 პროცენტს.

არ აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის პროდუქტი შექმენით − რამდენიმე მარკეტინგულ კამპანიას მისი წინასწარი გაყიდვის სტრატეგიის რეალიზება შეუძლია. თუმცა, რადგან მხოლოდ დანაპირებს ყიდით, პერსპექტივების ინვესტირება თქვენში მოხდება. ამიტომ თქვენი იდეის წინასწარ გაყიდვას ყველაზე ეფექტურად იდეალურ მყიდველებთან პირადი შეხვედრით შეძლებთ. მათ უნდა დაუმტკიცოთ, თუ რამდენად კარგია თქვენი პროდუქტი და რამდენად სერიოზულად მუშაობთ მასზე. ამასთან ერთად, ნიმუშები ან პროტოტიპიც უნდა წარუდგინოთ. პოლ გრემმა − Y-Combinator-ის ინვესტორმა და თანადამაარსებელმა, ერთხელ განაცხადა: „უკეთესია 100 ადამიანი გყავდეთ, ვისაც უყვარხართ, ვიდრე მილიონი, ვისაც უბრალოდ მოსწონხართ". იპოვეთ თქვენი 100 დიდი თაყვანისმცემელი, თუნდაც ამისთვის ერთ ჯერზე ერთ ადამიანთან შეხვედრა მოგიხდეთ. ეს თაყვანისმცემლები დაგეხმარებიანი თქვენი პროდუქტის უკეთესი ვერსიის შექმნაში, შეაფასებენ მას და თქვენ უზომოდ პროდუქტიულს გაგხდიან, რადგან სხვებსაც მოიწვევენ მის შესაძენად.

ბიზნესის დაფინანსება დიდი ხნის განმავლობაში ბიზნესის დაწყებისა და ზრდის ერთადერთ წყაროდ მიიჩნეოდა. ახლა ასე აღარაა. ახლა სერიოზულ ანტრეპრენერებს მცირე ბიზნესისა და სტარტაპების წამოწყება არსებული რესურსებით, კლიენტების პრობლემების მოგვარებაზე ყურადღების გამახვილებით, იდეების წინასწარ გამოცდით და ღირებულებისადმი მოკრძალებული მიდგომით შეუძლიათ.

მსგავსი სტატია: CAPSTONE - თანამშრომლობა ბიზნესის კომპლექსური პრობლემების გადასაჭრელა

Entrepreneur-ის გუნდი

Entrepreneur Staff

Entrepreneur საქართველოს გუნდი

ტექნოლოგიური ტრენდები

ძმები სიმენსები - ამბავი მე-19 საუკუნის საქართველოს ინდუსტრიული რევოლუციის შესახებ

იცით, რისთვის შეხვდა ევროპის ტექნოლოგიური გიგანტის - Siemens-ის დამფუძნებელი, ვერნერ ფონ სიმენსი გრიგოლ ორბელიანს?