ჯუნიორი

სოციალური მედია

ქართველი ჯუნიორ ანტრეპრენერები

გლობალური მასშტაბით, "ჯუნიორ" ანტერპრენერების რიცხვი მკვეთრად მზარდია

სოციალური მედია

"მამალოების" ბიზნესი საბავშვო გასართობების ნაცვლად

11 წლის ანტრეპრენერის სწრაფად მზარდი სტარტაპი