მიზნები

მენეჯმენტი

8 გზა, რომელიც მოვალეობის შესრულებაში დაგეხმარებათ

საკუთარი თავისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება ოცნებების განხორციელებას ნიშნავს