ბიზნეს კომუნიკაციები

მენეჯმენტი

10 საკითხი, რომელიც ბიზნესპარტნიორთან კონტრაქტზე ხელის მოწერამდე უნდა გაარკვიოთ

პარტნიორობა მხარეებს შორის ტვირთის განაწილებას გულისხმობს, მაგრამ ზოგჯერ იგი შესაძლოა დამატებით ტვირთადაც კი იქცეს.