კომპლაენსი

სიახლეები

კომპლაენსი, როგორც ფუნქცია ქართულ ბიზნესში

პროგრამა მექრთამეობასა და კორუფციასთან დაკავშირებული რისკების შემცირებაზე