საკონსულტაციო

ინდუსტრიული ტრენდები

CAPSTONE - თანამშრომლობა ბიზნესის კომპლექსური პრობლემების გადასაჭრელად

„ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თანამედროვე ორგანიზაციებს ვასწავლოთ ეფექტურად მუშაობა"