ანანდ შრინივასანი

ანანდ შრინივასანი

Latest

სესხი - დაფინანსების ერთ-ერთი წყარო

გონივრულად დაგეგმეთ და უხელმძღვანელეთ კომპანიის ბუღალტერიას

როგორ ვმართოთ ფინანსები სწორად?!

კომპანიის ბუღალტერია გონივრულად დაგეგმეთ და უხელმძღვანელეთ კიდეც

More Authors You Might Like