ანი სირბილაძე

ანი სირბილაძე

დაწყებითი ბიზნესისა და ინოვაციების საინვესტიციო ფონდ „კედარი ვენჩერსის“ დირექტორი

More From ანი სირბილაძე

მენეჯმენტი

წარმოუდგენელია დაგეგმვის გარეშე გრძელვადიან წარმატებაზე ოცნება

ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიკეთე, რომელიც დაგეგმარების პროცესს ჩემთვის მოაქვს, რესურსების სწორი შეფასებაა