დავით ჩეჩელაშვილი

დავით ჩეჩელაშვილი

ტექნოლოგიური ტრანსფორმაციის სპეციალისტი