გიორგი დოლიძე

გიორგი დოლიძე

სასტუმრო ბიზნესის კონსულტანტი

More From გიორგი დოლიძე

სიახლეები

შიდა ტურიზმი Covid-19-ის პირობებში

ბიზნესის კონსულტანტის - გიორგი დოლიძის შეფასება