გუგა სიხარულიძე

გუგა სიხარულიძე

Latest

სტრესთან გამკლავება - გუგა სიხარულიძე

ადამიანის არსებობის ძირითად მიზანს კეთილდღეობის მიღწევა წარმოადგენს

More Authors You Might Like