მიხეილ ბატიაშვილი/ნინო ენუქიძე

მიხეილ ბატიაშვილი/ნინო ენუქიძე

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე/პროფესორი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი