ნინი დახუნდარიძე

Latest

CENN ხელს უწყობს კავკასიაში მდგრადი ტურიზმის განვითარებას

ციფრული ტრანსფორმაცია და მწვანე ზრდა - პროექტები, რომლებიც ინოვაციური ტექნოლოგიების წახალისებით, ტურიზმში მეწარმეების ხელშეწყობას ითვალისწინებენ.

More Authors You Might Like