ვამეხ ხერხეულიძე

ვამეხ ხერხეულიძე

"Elven Technologies"-ის დამფუძნებელი

More From ვამეხ ხერხეულიძე

ტექნოლოგიური ტრენდები

პივოტი! პივოტი ჩქარა!

სწორი მიმართულებით ვვითარდებით ტექნოლოგიურად?