მალაქი ტომპსონი

მალაქი ტომპსონი

Latest

ლიდერობა

გუნდის წახალისება - ლიდერისთვის აუცილებელი უნარი

მიეცით თანამშრომლებს ზრდა-განვითარებისა და სწავლის საშუალება

More Authors You Might Like