რატი ღოლიჯაშვილი

ბოლო სიახლეები

ინსპირაცია

კლასტერი 42 00 N, 43 30 E

როგორია ბიზნეს და ინდუსტრიული კლასტერები?

მენეჯმენტი

არაფერია მზის ქვეშ ახალი

"ეს კატასტროფა არა დასასრული, არამედ დასაწყისია. ისტორია ასე არმთავრდება. ამ გზით იწყება ისტორიის ახალი თავი"