სალომე არღვლიანი

ბოლო სიახლეები

Business News

რომ ვასწავლო და წავიდეს?

სწავლაზე ორიენტირებული ორგანიზაციული კულტურის მთავარი არსი თანამშრომლების მოტივაციაა

Business News

IN – THROUGH – OUT

"მაგისთანა წყნარი, პატიოსანი, თერაპევტი, ოჯახიშვილი... ჩვენს ქალაქში დიმიტრია გელოვანი...- ეჰ... მოკვდა საწყალი..."

მენეჯმენტი

"ძველით ახალი" თანამშრომელი

ყოველი ახალი თანამშრომელი დამატებითი ცოდნისა და გამოცდილების, ახალი ხედვისა და იდეის წყაროა კომპანიისთვის

მენეჯმენტი

გარემო და გარემოება

ორგანიზაციული უსაფრთხოება ჯანმრთელობაა და კეთილდღეობა, ISO 30414-ის შესაბამისად

მენეჯმენტი

და თქვენთან რა ღირს?

თანამშრომელი − გაუმართლებელი ხარჯი თუ სტრატეგიული ინვესტიცია

Loading...