არ გადადო

მენეჯმენტი

10 გზა, თუ როგორ არ უნდა გადადოთ საქმეები და როგორ უნდა გახდეთ მაქსიმალურად ნაყოფიერი

წარმატება, რომლისკენაც ისწრაფოდით, მაშინ მოვა, როდესაც საქმეებს აღარ გადადებთ