ღვინო

ტექნოლოგიური ტრენდები

ღვინო, რომელიც უნდა გასინჯო ახალ წელს

ამ ღვინოს მოხმარების წესები არ აქვს: მიირთვით ყველგან, ყოველთვის და ყველაფერთან

ინდუსტრიული ტრენდები

Navigating Challenges and Seizing Opportunities: Insights from Georgian Wine Industry expert Natia Metreveli

Drawing from her seasoned leadership in this sector, Natia not only sheds light on the captivating essence of Georgian wine but also explores the challenges and promising opportunities in international markets.

სიახლეები

ხელოვნებაა ღვინო?

არსებობენ ადამიანები, რომლებიც იზიარებენ აზრს დაღვინებისა და ფერწერის შექმნის პროცესების თანაფარდობის არსებობაზე