სოციალური ანტრეპრენერი

ვინ არის სოციალური ანტრეპრენერი?

სოციალური ანტრეპრენერების საქმიანობა მიზანმიმართულია არა იმდენად მოგების მიღების, რამდენადაც სოციალური და საზოგადოებრივი პრობლემების გადაჭრისკენ