ჯეფრი ჰეიზლეტი

ჯეფრი ჰეიზლეტი

Latest

ლიდერობა, როგორც მსახურება - 4 მთავარი პრინციპი

თქვენი კომპანიისა და იმ სამყაროს გაუმჯობესების მარტივი გზა, რომელშიც ის არის

More Authors You Might Like