ქეთო გიორგობიანი

ქეთო გიორგობიანი

Latest

ლიდერი უნდა იყოს ...

არსებობს თუ არა ლიდერად ჩამოყალიბების მზა ფორმულა?!

More Authors You Might Like