ლეკო შათირიშვილი

ლეკო შათირიშვილი

"Inebe.ge"-ის, "მიკროგრინის" და "მინდორის" დამფუძნებელი