მარიტა გენებაშვილი

მარიტა გენებაშვილი

"Inebe.ge"-ის, "მიკროგრინისა" და "მინდორის" თანადამფუძნებელი