ლიზ კისლიკი

ლიზ კისლიკი

Liz Kislik Associates − პრეზიდენტი

More From ლიზ კისლიკი

შეცდომები

უსიამოვნო ინფორმაციის შეტყობინებისას დაშვებული 4 შეცდომა

პერსონალისთვის უსიამოვნო ამბების შეტყობინება ნებისმიერი კომპანიის ხელმძღვანელს უწევს და ეს ადვილი ამოცანა ნამდვილად არ არის. თანამშრომლებს მათ მიღებას გაუადვილებთ, თუ კომუნიკაციის ამ 4 გავრცელებულ შეცდომას მიაქცევთ ყურადღებას.