რატი ღოლიჯაშვილი

რატი ღოლიჯაშვილი

Latest

კლასტერი 42 00 N, 43 30 E

როგორია ბიზნეს და ინდუსტრიული კლასტერები?

არაფერია მზის ქვეშ ახალი

„ეს კატასტროფა არა დასასრული, არამედ დასაწყისია. ისტორია ასე არმთავრდება. ამ გზით იწყება ისტორიის ახალი თავი"

More Authors You Might Like