რატი ქირია

რატი ქირია

Latest

ფინანსური და პანდემიური კრიზისები XXI საუკუნეში

რომელი ტიპის კრიზისი უფრო დამაზიანებელია გლობალური ბაზრებისთვის - პანდემიისგან მიღებული შედეგები თუ წმინდა ფინანსური კრიზისი.

More Authors You Might Like