კარანტინის ხელოვნება

ხელოვნების ნიმუშები "კორონავირუსული" ელემენტებით

By
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.

მიუხედავად გლობალური პანდემიის მზარდი დინამიკისა, სამწუხაროდ არაერთი ადამიანი ჯერ კიდევ ვერ აცნობიერებს იმ საფრთხეს რაც ახალ კორონავირუსს ახლავს თან. უკრაინულმა კრეატიულმა სააგენტომ (Looma), უკრაინის კულტურისა და ინფორმაციის სამინისტროსთან ერთად იმუშავა პროექტზე, რომლის ფარგლებშიც მომზადდა პოსტერები, სადაც მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშებს თანამედროვე, "კორონავირუსული" ელემენტები შემატა.

entrepreneur.ge

სარეკლამო სააგენტო: Looma (უკრაინა)