საავადმყოფოს საწოლების ბაზრის შესახებ

By
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.

აშშ-ში გამქვეყნდა ბაზრის ახალი ანალიზი, რომლის კვლევების თანახმადაც საკმაოდ საინტერესო და ზრდადი ტენდენციები გამოვლინდა. Hospital bed - ების მოთხოვნა კვლევების თანახმად, ძალიან გაიზარდა, რასაც ხელი Covid-19 ის ისტორიულმა პანდემიამაც შეუწყო. 

Hospital Beds

გამომდინარე იქიდან, რომ „ჰოსფითალ ბედ“ ები (საავადმყოფოს საწოლი) საავადმყოფოების განუყოფელი ნაწილია, მათი მოთხოვნა სტაბილურად მზარდია. კვლევების და და ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ 2026 წლისთვის საავდმყოფოს საწოლების მსოფლიო ბაზარი $4.9 მილიარდი ის ღირებულების იქნება.რა განაპირობებს საავადმყოფო საწოლების მაღალ მოთხოვნას?

 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კოვიდ 19 ამ სექტორზე მოთხოვნის მასტიმულირებელი აღმოჩნდა. ამასთან ერთად, აღნიშნული პროდქუტი ჯანდაცვის სისტემის განუყოფელი ნაწილია. მსოფლიო მოსახლეობის დემოგრაფიულ გადანაწილებას თუ გადავხედავთ, შევამჩნევთ, რომ იზრდება დაბერებული მოსახლეობის წილი, რომლებიც კონკრეტულად ამ პროდუქტის მომხმარებლები ხდებიან როგორც საავადმყოფოებში აგრეთვე - საკუთარ სახლებში. რადგან, უკვე არსებობს საავადმყოფო საწოლების გაქირავების სერვისი მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში, მაგალითად, ტორონტოში hospital bed for sale-ზეა შესაძლებელი ამ კონკრეტული პროდუქტის არჩევა და ქირაობა. მსგავსი სერვისები არსებობს სხვადასხვა ქვეყანასა თუ ქალაქში, გლობალურ და ლოკალურ დონეზე.

ამას გარდა, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრების დონის გაუმჯობესება ხდება მიზეზი იმისა, რომ თავის მოვლის და ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი სერვისების თუ პროდქუტების მოთხოვნა იზრდება.

 

ამერიკის ბაზარი აღემატება ჩინეთის ამ კონკრეტულ ბაზარს

 

საავადმყოფოს საწოლების ბაზარი ამერიკაში 2021 წლისთვის შეფასებულია 898.4 მილიონ აშშ დოლარად, ხოლო ჩინეთის ბაზარი მას საგრძნობლად ჩამორჩება და შეფასებულია 2026 წლისთვის 555.7 მილიონ აშშ დოლარს მიაღწევს. 

გარდა აშშსა და ჩინეთისა, სხხვა გეოგრაფიულად საყურადღებო ქვეყნებია იაპონია და კანადა, რომლელთა ბაზრის წილის ზრდა 2026 წლისთვის 1.7% და 4.1% ია. 

ჯანდაცვის დაწესებულების ნაკლებებობის გამო, აზიის უამრავი ქვეყანა დიდ ინვესტიციებს დებენ არსებული სამედიცინო ოპბიექტების განახლებაში აგრეთვე, ახალი ოპბიექტების მშნებლობაშიც - რაც ზრდის ამ კონკრეტული პროდუქტის მოთხოვნას.

 

შეჯამება

მსოფლიო ბაზარზე მოთხოვნები იზრდება ისეთ პოროდუქტებსა თუ მომსახურებებზე, რომლებიც ემსახურებიან ადამიანის ჯანმრთეობაზე ზრუნვას. სამედიცინო სექტორი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ბაზარია, რომელიც აერთიანებს უამრავ ზუსტ და მაღალტექნოლოგიურ პროდუქტს. ამ ბაზარზე თავის დასამკვიდრებლად აუცილებელია უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის შექმნა რაც თავისმხრივ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. მაღალი ხარჯები კი პროდუქტის ფასსაც განსაზღვრავს, რომ შევაჯამოთ - ამ ბაზარის მოთამაშე თუ გინდა გახდე, აუცილებელია უმაღლესი სტანდარტების დაკმაყოფილება და დიდი ინვესტიციის ჩადება.