რებეკა ილიფი

რებეკა ილიფი

AirPR-ის მთავარი სტრატეგიული ოფიცერი