სალომე ქუშაშვილი: Page 4

Latest: Page 4

ინდუსტრიული ტრენდები

NOXTTON ცვლილებების სათავეში

არსებობიდან 5 წლის თავზე NOXTTON 100-ზე მეტ პროექტს, 70-ზე მეტ მსხვილ საერთაშორისო და ადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზაციას, მილიარდობით "ინგეიჯმენთს", მილიონობით დამუშავებულ ტრანზაქციასა და მომხმარებელთა ქცევის მნიშვნელოვან ცვლილებებს ითვლის.

ინდუსტრიული ტრენდები

USAID ZRDA - სწრაფი ადაპტირება COVID-19-თან

მეხუთე წელი საქართველოს რეგიონების მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მხარდასაჭერად