ბიზნესი VS კორონავირუსი - ნათია რატია

როგორ ვმართოთ კრიზისი?

By
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.

ნათია რატია

OneSoft-ის დირექტორი

Entrepreneur Georgia

"მოვლენების მოულოდნელმა განვითარებამ ყოველდღიურობა შეგვიცვალა და შექმნილი კრიზისის ფონზე ბიზნესის მართვა არასტანდარტულ, საინტერესო გამოწვევად გვიქცია. ჩვენც, მაქსიმალური რესურსი მივმართეთ ცვალებად გარემოსთან ჰარმონიული ადაპტაციისკენ, კარგად გავიაზრეთ, რომ აუცილებელია ფორს-მაჟორული სიტუაციების სწორი შეფასება, ადეკვატური რეაგირება და უმთავრესი ‒ სწრაფი ქმედება.

თანამშრომელთა უსაფრთხოების მაქსიმალური დაცვის მიზნით, პირველივე დღეებში, დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე გადასვლის გეგმა შევიმუშავეთ და ოპერატიულად შევასრულეთ. ბიზნესპროცესების ჯაჭვში გარკვეულ შეფერხებებს თანამედროვე Cloud-ტექნოლოგიებისა და ERP-სისტემების დახმარებით გავუმკლავდით, მარტივად და სწრაფად ავაწყეთ ციფრული სამუშაო სივრცეები და წარმოსახვით ოფისებში გადავინაცვლეთ.

OneSoft-მა შეძლო ყველაზე მნიშვნელოვანის − ადამიანური რესურსის, სრულად შენარჩუნება და უმოკლეს ვადაში უკვე დისტანციურ რეჟიმში განვაგრძეთ სერვისების მიწოდება ყოველგვარი შეფერხების გარეშე.

მნიშვნელოვანია კომპანიების მხრიდან კორპორაციული სოციალური პასუხიმგებლობის გამოჩენა ბიზნესსექტორის მხარდასაჭერად, კრიზისის დაძლევისა და სწრაფი რეაბილიტაციის მიზნით. სწორედ აღნიშნულს ემსახურება OneSoft-ის სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტიც, რომლის ფარგლებში კომპანიებს სრულიად უსასყიდლოდ, ან თანადაფინანსებით ვთავაზობთ ერთიან პროგრამას ‒ ERP Standard-ს მენეჯერული და ბუღალტრული აღრიცხვისთვის.

აღნიშნულმა გამოწვევამ გვასწავლა, რომ დისტანციურ რეჟიმშიც შესაძლებელია პროცესის შეუფერხებლად მართვა და კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ აუცილებელია ჩვენი ცოდნა და გამოცდილება მაქსიმალურად გავუზიაროთ ბიზნესებს, არა მარტო იმისთვის, რომ დღეს მდგომარეობიდან გამოსავალი ვიპოვოთ, არამედ სამომავლო განვითარებისა და საქმიანობის მაქსიმალურად ეფექტიანად წარსამართად."