ქეთევან ირემაშვილი

Latest

ჯაზი და ბიზნესი

რა შეიძლება ჰქონდეს საერთო ჯაზს ბიზნესთან ?!

More Authors You Might Like