ელენე ლომსაძე

Latest: Page 8

ტექნოლოგიური ტრენდები

Data-driven Marketing-ის მნიშვნელობა ბიზნესისთვის

"ბოლო წლებში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა რიცხვებზე დაფუძნებული მარკეტინგული გადაწყვეტილებების მიღება"