ლიდერობა - Page: 2

ასეთი უნდა იყოს მომავლის ლიდერის უნარ-ჩვევები და აზროვნება!

რა უნარ-ჩვევები და აზროვნება უნდა ჰქონდეთ ლიდერებს, რომ საკუთარი თავი, თავიანთი ხალხი და ორგანიზაციები წარმატებისკენ წაიყვანონ.

3 ყველაზე მნიშვნელოვანი მეთოდი, რომლებსაც ლიდერებმა თანამშრომლების შესანარჩუნებლად უნდა მიმართონ

ნებისმიერი ბიზნესის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი სათანადო ადამიანების დაქირავება, და შემდეგ მათი შენარჩუნებაა